Persbericht Zing-inn 2017

Samen Drèentse Liedties zingen in Westerbork
Drentstalig koorproject Zing-inn gaat 11 februari van start

Beilen/Westerbork/Nieuw-Amsterdam – Begin februari start er een nieuw koorproject met Drentstalige koorrepertoire: de Zing-inn. Geoefende en beginnende koorzangers van alle leeftijden verzamelen zich vanuit heel Drenthe drie zaterdagen in Westerbork om een aantal  ‘nieuwerwetse’ Drentstalige liedjes in te studeren. Op verzoek van Stichting Betoeterd (Beilen) arrangeerde gastdirigent Jan Smale ((Nieuw-Amsterdam) liedjes van Lucine Oetsen, Andries Middelbos, Ria Pronk, Herman Schepers en Martijje! voor meestemmig (gemengd) koor. Deze Drentstalige zangers en zangeressen traden afgelopen najaar al op tijdens concerten van amateurorkesten in het kader van het project Dreentse Liedties op Tournee. Met liedjes als Ik kan Haoste niet geleuven, Demente Blues en Mit de Noorderzunne stonden de makers in de finale van één van de edities van het Drents Liedties Festival. “Met het organiseren van dit Drentstalig koorproject willen wij bijdragen aan de promotie van de Drentse taal en aan de Drentstalige koorcultuur”, vertelt Jeannet Boverhof, initiatiefnemer namens Stichting Betoeterd. “Het motto van onze Stichting is “Muziek verbindt”. Samen in je eigen dialect zingen, of juist een dialect léren zingen, brengt mensen op een gezellige manier bij elkaar!” De Zing-inn ontving onlangs een bijdrage van het RABO Fonds van de Rabobank Assen & Noord Drenthe.

Na drie keer repeteren optreden met fanfare Excelsior Oosterhesselen
Het project bestaat uit drie vóórrepetities op zaterdag (11 febr, 25 febr, 4 maart) in zaal Meursinge Westerbork. Op zaterdag 18 maart is de grote afsluitende projectdag, waarbij de zangers (m/v) overdag repeteren en ’s avonds een Zing-inn Concert geven in kerkgebouw de Voorhof Westerbork. Tijdens dit Zing-inn Concert zingt het projectkoor alle liedjes, begeleid door de A-fanfare van Excelsior Oosterhesselen, in een afwisselend avondvullend muzikaal programma.  Geïnteresseerde zangers (m/v) kunnen zich inschrijven voor deelname aan dit Drentstalige koorproject via de website van de Stichting Betoeterd www.betoeterd.nl/zing-inn of via www.jansmale.nl  De koormappen met liedteksten en oefen-cd zijn vanaf 11 januari tevens te koop bij Huus van de Taol in Beilen.

Huus van de Taol ondersteunt Jan Germs (directeur Huus van de Taol) draagt het project een warm hart toe: “Samen zingen in het Drèents gef inhold an de Drèentse identiteit. Zingen in de streektaol is een geweldige manier um het dialect tot oetdrukking te brengen én um mèensen dermet in anraking te brengen. Veural umdat in dit preject eigentiedse Drentstaolige liedties rippeteerd en live zungen wordt deur en veur een hiele koppel inwoners van Drenthe, understeun wij de Zing-inn van harte. Met mekaar hoop we der een prachtig preject van te maken”.

5 januari waren dirigent en projectleider te gast bij RTV Drenthe in het programma De Brink: beluister het item vanaf plm 10.30 uur via http://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/5/De-Brink/aflevering/17582

Voor meer informatie::
secretariaat@betoeterd.nl of tel. 06-12787086 Jeannet Boverhof