The Forgotten Battle of 1666 – Thom Zigterman

The Forgotten Battle of 1666 werd gelauwerd met de jury-  en de publieksprijs tijdens de VLAMO compositiewedstrijd 2014. Het werk is de verklanking van een oorlogsslag voor de kust van de Nederlandse Waddeneilanden. In de Engelse geschiedenis heet dit Holmes’ Bonfire, genoemd naar admiraal Sir Robert Holmes.

In de Gouden Eeuw lag een grote handelsvloot voor de kusten van de Nederlandse Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Op 20 augustus 1666 werd West-Terschelling tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog geheel onverwachts overvallen door een Engelse vloot, onder leiding van admiraal Robert Holmes, vergezeld door de Hollandse deserteur kapitein Laurentsz van Heemskerk. Van Heemskerk wist dat een deel van de magazijnen van de Staat en de Oost-Indische Compagnie zich op de eilanden bevonden, en… dat deze NIET in staat van paraatheid waren! Admiraal Holmes voer met elf compagnien naar de haven van West-Terschelling. Zij troffen nauwelijks enige weerstand van de lokale bevolking. De soldaten trokken brandschattend door het ruim duizend huizen tellende dorp, dat vrijwel geheel in de as werd gelegd.

De vuurtoren Brandaris, uit 1594, is in 1666 een van de weinige overgebleven gebouwen nadat de Engelsen West-Terschelling in brand hadden gestoken. Een Nederlandse koopvaardijvloot lag in dezelfde tijd in het Vlie en is met man en muis door de Engelsen naar de bodem van de zee geschoten. Groot was het verdriet om de verliezen die werden geleden. De eilanders moesten hun gemeenschap weer opbouwen, en met de handelsgeest en standvastigheid die hen zo kenmerkt, werd West-Terschelling weer opgebouwd en kwamen er weer nieuwe schepen voor de handel.

Deze slag wordt in Nederland zo goed als genegeerd, vanwege enerzijds het verraad door een landgenoot, en anderzijds door het uitblijven van een verdedigingsvloot, vandaar de naam De vergeten slag van 1666.

Bekijk ook de rest van het repertoire van het Drents Vakantie Orkest 2017.