Aanmeldingsprocedure DVO2018

Het Drents Vakantie Orkest gaat ook in de zomer van 2018 weer los, onder het motto “Blaasmuziek is steengoed in Drenthe!”
We hebben een team van twee leuke dirigenten  en een gastarrangeur, repertoire, repetitielocaties en concerten geregeld voor een orkest van plm. 70 enthousiaste hafabra-amateurmuzikanten met plm. speelniveau B, uit Drenthe en omgeving!

Het aanmelden voor deelname aan het Drents Vakantie Orkest 2018 is eenvoudig.
We hanteren hierbij de volgende afspraken:
1. Als je mee wil doen aan de optredens, kijk dan op het repetitieschema, je mag maximaal 2 repetities/tryout missen. Een toelichting erop kun je kwijt bij Toelichting op het formulier;
2. Je checkt de taken van de werkgroep DVO en stelt vast of je in staat en bereid bent om hierin een taak op je te nemen;
3. Je geeft door met welk instrument je wilt meedoen en (eventueel ook) op welke stem.
Waar mogelijk geef je ook je tweede keuze aan, voor het geval je niet op de plek van je eerste keuze geplaatst kunt worden. Ook is het handig te weten of je wel of niet geplaatst wilt worden op de wachtlijst
(bij Toelichting).

Na het invullen van onderstaand digitaal formulier, krijg je binnen een week bericht over je plaatsing.
Na je plaatsingsbericht maak je (eveneens binnen een week) je eigen bijdrage a €40,- over aan op reknr: NL28 INGB 0008552782 van Buro Reprise o.v.v. DVO2018 en je naam.

Definitieve aanmelding Drents Vakantie Orkest 2018

Mijn naam (verplicht)

Mijn adres (verplicht)

Mijn postcode en woonplaats (verplicht)

Mijn emailadres (verplicht)

Mijn telefoonnummer is

Ik meld mij hierbij aan als muzikant in het Drents Vakantie Orkest 2018.

Ik speel in het Vakantieorkest graag:
piccolofluitBes-klarinetEs-klarinetBas-klarinetbugelEs-cornetsopraansaxofoonaltsaxofoontenorsaxofoonbaritonsaxofoonF-hoorntrompetcornettrombonebastrombonefagothobobaritoneufoniumEs-BasBes-Basdrumspercussiebasgitaargitaartoetsencontrabas

Ik speel op het niveau van:

Ik zie wel/geen kans om me in te zetten voor dit project als vrijwilliger in de werkgroep DVO:
welniet

De bijdrage in de kosten is vastgesteld op €40,- p.p. voor deelname aan repetities en slotconcert(en), gebruik van digitaal te ontvangen bladmuziek.

Toelichting: