Instandhouding Swingkoor

sw!ngkoor logo definitief-01

Onder Stichting Betoeterd ressorteert het seniorenpopkoor Swingkoor, dat ontstaan is vanuit een projectmatige samenwerking tussen twee van de initiatiefnemers van Stichting Betoeterd.
Voor meer informatie over dit koor verwijzen we naar de eigen website.