Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 is het jaar van oprichting van Stichting Betoeterd.  Op 18 maart 2015 zaten de vier initiatiefnemers op het kantoor van notaris Lindeyer in Beilen om de oprichtingsakte te bezegelen met handtekeningen.  De ambitie van het bestuur van deze onafhankelijke Stichting is om zonder winstoogmerk  innovatieve, grensverleggende muziekprojecten voor uiteenlopende maatschappelijke doelgroepen te initiëren, te organiseren en te faciliteren, onder het motto Muziek Verbindt!
Het oprichtingsjaar stond o.a. in het teken van het maken van keuzes t.a.v. de organisatie, de financiën, de overlegstructuur en de publiciteit om onze muziekprojecten optimaal te kunnen organiseren.

Daarnaast kent de Stichting in 2015 een drietal hoogtepunten:
– Formaliseren van de doorstart van het Seniorenpopkoor Swingkoor
– Ondersteunen pilot-editie Drents Vakantie Orkest
– Voorbereidingen op projecten en activiteiten in 2016

Drents Vakantie Orkest 2015
Naar aanleiding van een succesvol Mais&Stro projectorkest dat  in maart 2015 een Maestro-concert gaf, werd dankzij samenwerking met twee medewerkers, tevens dirigenten,  van een internationale muziekuitgeverij de allereerste editie van het Drents Vakantie Orkest georganiseerd. In afwachting van de oprichting van Stichting Betoeterd nam Buro Reprise de verantwoordelijkheid en organisatie ter hand. Het projectorkest in harmonie/fanfare-samenstelling met combo bracht 90 amateurmuzikanten uit 44 verschillende muziekverenigingen en bands bij elkaar. Op 22 augustus 2015 verwelkomde wethouder Bent van de gemeente Midden-Drenthe dit orkest  -en Stichting Betoeterd-  bij de start van het zomerse concerttournee van het Drents Vakantie Orkest.

Seniorenpopkoor Swingkoor
Het Seniorenpopkoor Swingkoor is een resultaat van het  project Zulvern Drenties (naar het voorbeeld van BNN’s tv-programma Golden Oldies) van Buro Reprise, uitgevoerd i.s.m.  koor dirigente Marijke van Suijlekom,  in het kader van Gekleurd Grijs, een provinciaal programma ter bevordering van de cultuurparticipatie van senioren. Tijdens dit project kwamen (on)geoefende zanglustige senioren wekelijks in aanraking met het plezier van samen zingen.  Het project werd op 14 februari afgesloten met een Valentijnsconcert op 14 februari 2015, samen met Drentstalige zangeres Martijje en het projectorkest Swingband. Na afloop van dit project, gaven veel deelnemers aan als regulier gemengd koor bij elkaar te willen blijven. Stichting Betoeterd verzorgt  – in overleg met de commissie Swingkoor –  de repetitielocatie, de inhuur van de dirigent, de inning van contributie, de werving van optredens, en het verzorgen van de publiciteit van dit unieke seniorenpopkoor.  Binnen afgesproken kaders functioneert het Swingkoor zelfstandig, onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.
Kijk op www.swingkoor.info voor meer informatie.

Voorbereiding op projecten 2016
Het startjaar is gebruikt om een viertal projecten voor 2016 in de steigers te zetten.
In juni 2016 is Midden-Drenthe de eerste gemeente waarin de Muziekcarrousel van Stichting Betoeterd plaatsvindt. Een reeks van laagdrempelige muziekworkshops van muziekdocenten en –verenigingen, waarbij een breed scala van muziekinstrument(groep)en gedemonstreerd wordt.  Dit project heeft een eigen website: www.muziekcarrousel.info

Ook de zomer van 2016 staat in het teken van het Drents Vakantie Orkest 2016, de tweede editie van een uniek orkestproject voor amateurmuzikanten uit Drenthe en daarbuiten.  Samen wekelijks repeteren en concerteren in de periode dat de eigen muziekvereniging vakantiestop heeft, onder leiding van deskundige dirigenten, met bijzonder repertoire en een feestelijke afsluiting met een Mais&Stro dirigeer-competitie voor toeristen en inwoners.  Dit project heeft een eigen platform op de website van de Stichting: www.betoeterd.nl/dvo2016/

Het project Grenzeloos Swing brengt amateurmuzikanten met verschillende achtergronden bij elkaar. Zij verkennen (letterlijk) hun muzikale grenzen en maken kennis met uiteenlopend repertoire in een flexibele swingbandsamenstelling, waarin ruimte is voor alle soorten instrumenten.  Thuisbasis voor het project is de locatie van Voetbalgolf Oranje, van de (eerste) ambassadeur van Stichting Betoeterd Jan Voortman.
Dit project heeft een eigen website: www.swingband.info

Vanaf het najaar 2016 zijn zes arrangementen van Drentstalige liedjes te horen tijdens concerten van Drentse muziekverenigingen;  deze Dreentse Liedties van Martijje, Lucine Oetsen, Ria Pronk,  Andries Middelbos en Herman Schepers gaan op tournee door Drenthe. Een concertagenda vermeldt welke liedjes, tijdens welke concerten  beluisterd kunnen worden.
Dit project heeft een eigen platform op de website van de Stichting: www.betoeterd.nl/drentse-liedties/