Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel:

  • 1 om zonder winstoogmerk innovatieve, grensverleggende muziekprojecten en muziekactiviteiten met een lokale, regionale, landelijke of internationale reikwijdte voor uitlopende maatschappelijke doelgroepen te initieren, te faciliteren, te ondersteunen en te organiseren, alsmede het in stand houden van:
  • het senioren popkoor Swingkoor;
  • het projectorkest Swingband.
  • 2 het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze doelstelling(en) werken wij uit samen met anderen, waarbij een “betoeterde” levenshouding centraal staat. Betoeterd  ben je, als je op het goede in de mens vertrouwt, mensen met elkaar in contact brengt, geen onderscheid maakt tussen “rangen en standen” en in alle omstandigheden optimistisch en positief blijft (naar het voorbeeld van onze ambassadeur).