Aanvragen zichtpartituren

Vóórdat verenigingen definitief besluiten of zij één of meer arrangementen van het project Dreentse Liedties op Tournee op het repertoire nemen,  kan men de directiepartituren vrijblijvend ter inzage toegestuurd krijgen.

De setlist bestaat uit de volgende arrangementen, verzorgd door een team van arrangeurs:
Demente Blues – Herman Schepers, arr. Richard Zoer
Daniël – Martijje, arr. Marco Kerver
Ik kan het haoste niet geleuven – Lucine Oetsen, arr. Libbe Oosterman
Mit de Noorderzunne – Ria Pronk, arr. Marco Kerver
Ode an de muziek – Andries Middelbos, arr. Libbe Oosterman

Van elk werk is zowel een fanfare- als een harmonieversie beschikbaar, zowel als begeleidingsarrangement als ook als een arrangement waarbij de melodie (al of niet als solopartij) verwerkt  is in het arrangement.  Daarnaast is er van elk liedje een arrangement als meezingversie.
De liedjesmakers zijn graag bereid om als zangsolist mee te werken aan verenigingsconcerten. Maar in overleg is het ook mogelijk om een “eigen” zangsolist hiervoor in te zetten.

Prins Bernhard Cultuurfonds_alternatief_CMYK_logo

Dankzij subsidie kan de complete sets bladmuziek van de arrangementen GRATIS beschikbaar gesteld worden, mits er een concreet voornemen is om één of meer van de arrangementen tijdens een concert ten gehore te brengen tussen september 2016 en juni 2017.
Informatie over deze concerten wordt vermeld in de centrale (project)agenda waarin bijgehouden wordt welk liedje, wanneer, op welke locatie te horen is.  De sets bladmuziek mogen niet zonder overleg dóórgegeven worden aan andere partijen, noch gekopieerd worden.

Het aanvragen van de set directiepartituren op zicht, verloopt via onderstaand formulier.

Mijn naam is:

Uw naam (verplicht)

ik ben via mail te bereiken op:

Uw email (verplicht)

Ik doe deze aanvraag namens:

namens muziekvereniging:

Mijn telefoonnummer is:

Mijn orkest is een:
fanfareharmonie

Op niveau:
niveau 5e divniveau 4e divniveau 3e divniveau 2e divniveau 1e div