Overzicht Betoeterd-fans

Als startende cultureel-maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk zijn we blij met alle soorten van (al of niet financiele) ondersteuning van onze “betoeterd(e)” fans!

Dit overzicht vermeldt de logo’s van instellingen en bedrijven die Stichting Betoeterd een warm hart toe dragen door een of meerdere projecten of activiteiten van onze stichting te ondersteunen.

Wilt u ons ook ondersteunen? Dat kan o.a. door een bijdrage over te maken op NL94INGB0008657518 t.n.v. Stichting Betoeterd.
   HalLeonardLogo       logo gemeente mdmusicpr_logo logo defi 9-01  Provincie-Drenthe  lambers burger        Prins Bernhard Cultuurfonds_alternatief_CMYK_logo
Band_Music_Shop    LogoHvdT    het akkoord roden